Från böna till bryggning

Vägen är lång från böna till bryggning. Nedan kan du läsa om alla steg och vad som är viktigt för att få till det där extra goda kaffet.

Odling

För att odla kaffe krävs ett varmt klimat och därför odlas kaffe mest i länderna runt ekvatorn. De två vanligaste kaffesorterna är Robusta och Arabica där arabica står för ca 60% av all kaffeproduktion i världen. 

Skördning

Idag finns det maskiner som kan hantera skörden av frukten men trots det plockas de flesta för hand. Varje buske skördas då flera gånger för att man ska kunna ta tillvara på frukten när den är som bäst. 

Därefter tas frukten vidare till bearbetningsstationerna där bönorna separeras från fruktköttet, varefter de rengörs, torkas och sorteras. Råkaffet levereras därefter vidare till exportföretag som skeppar ut det till olika delar av världen.

Urval

När frukten är skördad och man har separerat bönan från fruktköttet är det dags att välja bönor. Genom att kombinera flera olika sorter är det lättare att hålla en jämnare kvalitet än om man endast jobbar med en bönsort. 

Blir det en dålig skörd kan man då oftast ersätta just den bönsorten med en annan utan att kompromissa på kvalitén. Vår expertbarista har under flera månaders tid jobbat med att få fram de bästa möjliga blandningarna.

Rostning

Råkaffet i sig är helt smaklöst, det är under rostningen som det bildas och frigörs ämnen som ger kaffet dess speciella smak och arom. Rostat kaffe innehåller mellan 700-800 aromer och smaker. 

Vi rostar alla våra bönor i små omgångar i eget rosteri. Varje bönsort trumrostas för sig under längre tid (slowroast) för att kaffet ska nå sin fulla potential.

Färskhet

Hanteringen av kaffet är väldigt viktig för att kunna framställa rätt smaker och aromer i det bryggda kaffet. Kaffe är en färsk råvara med lättflyktiga aromer och smaker. 

Luft och syre är kaffet värsta fiende och kaffet förlorar snabbt smak och karaktär när det kommer i kontakt med luften.

Bryggning

Det finns ju en mängd av olika kaffemaskiner och bryggmetoden men för att få ett gott kaffe finns det två saker som gäller för alla. Se till att maskinen är ordentligt rengjord och använd alltid färska kallt vatten när du brygger. En dåligt rengjord maskin kan ge det allra bästa kaffet en bränd bismak. 

Använder du en kaffebryggare, se till att kalka ur den med jämna mellanrum. Det lönar sig.

Läs mer om hur vi rostar kaffe.