EKOLOGISKT KAFFE

För att det är bäst

För oss är ekologiskt kaffe en självklarhet. Ekologiska kaffeplantage är både bättre för miljön och för bönderna då konstgödsel inte används. Istället odlar man kaffeplantorna i skuggan av andra träd. Skuggan skapar en miljö som liknar den där kaffet växer vilt. Det skapar ett bra växtklimat för kaffet, gynnar den biologiska mångfalden och minskar risken för sjukdomar.

Kaffe är en jätteindustri och beräknas idag sysselsätta ca 25 miljoner människor, främst i utvecklingsländer. Med ökad kostnadsfokus och i jakt på större skördar så är det lätt att miljön och böndernas hälsa få stå tillbaka.

Därför använder vi oss enbart av ekologiska specialkaffebönor då det både ger ett godare kaffe och är bättre för både kaffebönderna, miljön och framtiden.

RENT KAFFE FÖR EN GRÖNARE VÄRLD

EU-ekologisk certifiering

Vårt kaffe är EU-ekologiskt certifierat, vilket garanterar att det uppfyller strikta hållbarhets- och miljökrav. Du som kaffedrickare kan känna dig trygg att vårt kaffe är odlat och producerat med omtanke för både naturen och människan.

EU-lövet

Miljö- och hälsokrav

Certifieringsprocessen innebär noggranna kontroller och inspektioner, vilket säkerställer att produkterna odlas och bearbetas enligt de högsta ekologiska standarderna. En trygghet för dig som kund för att veta att våra produkter verkligen är ekologiska.

Hållbara odlingsmetoder

Genom att följa EU ekologiska regler, använder kaffeodlare metoder som bidrar till att ta hand om miljön, bevara jordens bördighet, skydda vattenkvaliteten och främja biologisk mångfald.

Fri från skadliga kemikalier

Certifieringen är en garanti för att kaffet inte innehåller rester av syntetiska bekämpningsmedel eller genetiskt modifierade organismer (GMO). Detta innebär att du som kaffedrickare tryggt kan njuta av renare och hälsosammare kaffe.

Rättvisa arbetsvillkor

Certifieringen stöder hela produktionskedjan genom att skapa en marknad för rättvist prissatta ekologiska produkter. Det innebär att kaffeodlarna får rättvist betalt för sina produkter, vilket bidrar till att förbättra deras livskvalitet och ekonomiska stabilitet.