ekologiskt kaffe - för att det är bäst

För oss är ekologiskt kaffe en självklarhet. Ekologiska kaffeplantage är både bättre för miljön och för bönderna då konstgödsel inte används. Istället odlar man kaffeplantorna i skuggan av andra träd. Skuggan skapar en miljö som liknar den där kaffet växer vilt. Det skapar ett bra växtklimat för kaffet, gynnar den biologiska mångfalden och minskar risken för sjukdomar.

Kaffe är en jätteindustri och beräknas idag sysselsätta ca 25 miljoner människor, främst i utvecklingsländer. Med ökad kostnadsfokus och i jakt på större skördar så är det lätt att miljön och böndernas hälsa få stå tillbaka.

Därför använder vi oss enbart av ekologiska specialkaffebönor då det både ger ett godare kaffe och är bättre för både kaffebönderna, miljön och framtiden.

Kaffeböna
Ekologiskt kaffe

schysst kaffe smakar godare

Vi arbetar enbart med ekologiskt specialkaffe för att det är bäst för alla inblandade; kaffedrickaren, kaffebonden, dess anställda och inte minst miljön. Specialkaffe är ett ekologiskt kaffe av högst kvalitet och för det betalar vi ett högre pris så att odlarna kan prioritera kvalité i alla stegen.

Vi köper våra ekologiska kaffebönor från odlare och kaffekollektiv som vi har en relation till. Vi kallar det för DirectTrade och det ger oss inblick i hela kedjan och en möjlighet att påverka. Våra ekologiska bönor och vår inköpsmodell medför många fördelar som till exempel ett godare kaffe, bättre arbetsvillkor och investeringsmöjligheter i odlingen samt att det är ett bättre miljöval. Därtill är det också en trygghet för oss att veta att bönderna får schysst betalt utan otaliga mellanhänder.

VAD ÄR GREJEN MED SPECIALKAFFE?

Att skapa en riktigt god kopp ekologiskt kaffe kan vara svårare än man tror. Processen är lång och sträcker sig ofta över en stor del av världen. Stegen mellan planta och bryggning är många och till det kommer lagerhållning och vikten av att hålla bönorna färska. Har man god kontakt med bönderna och väljer ekologiska bönor av högsta kvalité så är det en god start. Därför använder vi oss enbart av specialkaffe. För att få denna benämning så ska kaffet få 80 poäng eller över på en 100-gradig skala, vilket endast några procent av världens kaffe kvalificerar sig för. 

Våra specialkaffebönor är omsorgsfullt utvalda, ekologiskt odlade och växer där förhållandena är som bäst. Rätt temperatur, höjd och nederbörd ger bönor av högsta kvalitet. För att endast få med bönor med rätt mognadsgrad plockas alla våra bönor för hand. Allt specialkaffe måste vara spårbart vilket ger en kvalitetskontroll och trygghet för alla parter. Därför tycker vi att specialkaffe är speciellt, det både smakar bättre samt ger bönderna bättre möjligheter.

VÅRA EKOLOGISKA KAFFEODLARE

Grunden för att skapa ett kaffe utöver det vanliga är att endast köpa in ekologiska kaffebönor från de bästa kaffeodlarna runt om i världen. Vi ställer hårda krav och betalar ett högre pris för att uppnå detta. Nedan finner du några av våra ekologiska kaffeodlare. 

ASOPROCAFFE COFFEE ASSOCIATION FRÅN SÖDRA COLOMBIA

Vi samarbetar och köper olika kaffesorter från kaffeodlare och kaffekollektiv runt om i världen, ett av dem är Asoprocaffe Coffee Association, som ligger i Anderna i Södra Colombia. Kollektivet, som bildades 2016 består av cirka 90 kaffeproducerande familjen som gått samman för att utveckla kaffeproduktionen och bli mindre beroende av mellanhänder. 

Marken där kaffet odlas är av vulkaniskt ursprung och ligger på 1 400 – 2 100 m över havet, vilket är ideala förhållanden för kaffet att växa på. Vid rätt mognadsgrad plockas de för hand innan torkningsprocessen påbörjas. 

Tack var kollektivet kan de nu höja levnadsstandarden och investera mer i att utveckla kaffet. Det är positivt för alla inblandade, från odlaren till kaffedrickaren. 

Lär dig mer om kaffeodlingar Asoprocaffe Coffee Association

VÅRT KAFFE

Det finns inget godare än nyrostat ekologiskt specialkaffe

Kul att du är intresserad av vårt kaffe!

Vill du prova eller är du bara nyfiken på att veta mer? 

Fyll i dina kontakt-uppgifter nedan så hör vi av oss.