Köpvillkor

Köpvillkor

1: ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller när du som kund gör en beställning via www.gashaga.com där vi har kaffe och utrustning till försäljning. Avtalet ingås mellan dig och Gåshaga Kafferosteri AB, Gåshaga Brygga 1, 181 85 Lidingö med organisationsnummer 556577-4089.

Gåshaga Kafferosteri AB förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra villkoren på siten. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren i samband med ett köp.

Gåshaga Kafferosteri AB reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på www.gashaga.com, exempelvis fel i produktbeskrivning, felaktiga priser eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Gåshaga Kafferosteri AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.

Gåshaga Kafferosteri AB förbehåller sig rätten att när som helst ta bort en eller flera produkter från försäljning och vår enda skyldighet till dig som kund är att betala tillbaka pengar som du betalt för sådan order som inte kan levereras p.g.a. att produkten har tagits bort från försäljning. Sådan återbetalning görs till det betalkort som du har använt för att lägga beställningen. Om du har lagt en order som vi inte kan leverera och därför inte kan ta emot, kommer vi kontakta dig så snart som möjligt.

Gåshaga Kafferosteri AB ansvarar inte för information som kommer från en tredje part.

Allt innehåll på www.gashaga.com ägs av Gåshaga Kafferosteri AB och dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Gåshaga Kafferosteri AB.

 

2: AVTAL OCH BESTÄLLNING

För att kunna göra en beställning måste du ha fyllt 18 år i enlighet med svensk lag samt acceptera villkoren i sin helhet och därmed godkänna att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av dessa och cookies. Om du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer du att bli ombedd att uppge vissa person- eller företagsuppgifter. Du ansvarar för att dessa är korrekta och fullständiga samt för ev felaktigt ifyllda uppgifter. Du åtar dig vidare att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter.

Gåshaga Kafferosteri AB förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka din beställning.

Ett avtal om köp ingås först när Gåshaga Kafferosteri AB bekräftat din beställning och du mottagit orderbekräftelse från Gåshaga Kafferosteri AB per e-post. Gåshaga Kafferosteri AB uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med vår kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Gåshaga Kafferosteri AB. Om beställningen återkallas, kommer Gåshaga Kafferosteri AB att återbetala alla eventuella betalningar som du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 

3: SEKRETESSPOLICY

För att kunna uppfylla din beställning måste vi samla in personlig information om dig. Personlig information är den information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ. Informationen som du förser oss med lagras och hanteras av Gåshaga Kafferosteri AB för att uppfylla din beställning. Informationen kan även skickas till Gåshaga Kafferosteri ABs partners för att ta emot betalningar samt andra underleverantörer som Gåshaga Kafferosteri AB använder sig av för att uppfylla din beställning såsom logistikföretag och speditörer. Du har rätt att en gång per år begära ut den personliga informationen som vi har registrerad för dig som individ. Om någon information är fel, otillräcklig eller missledande kan vi förstås ändra den om du ger oss rätt information. Du kan också begära att vi raderar den personliga datan om dig som individ. När du accepterar dessa allmänna villkor accepterar du även att Gåshaga Kafferosteri AB samlar in och hanterar din personliga information.

Personlig information om dig kommer även att användas i marknadsföringssyfte, för att förse dig med relevant marknadsföringsmaterial och erbjudanden samt nyhetsbrev och information som kan vara relevant för dig. Gåshaga Kafferosteri AB förbehåller sig även rätten att använda den personliga informationen för att förse dig med relevant marknadsföringsmaterial från våra partnerföretag.

 

4: PRISER OCH BETALNINGVILLKOR

Alla priser inkluderar 12% eller 25% moms samt anges exklusive fraktkostnaden. För order över 500 kr inkl moms skickas varorna fraktfritt, annars tillkommer en fraktkostnad på 80 kr inkl moms.

Genom att beställa varor från www.gashaga.com så upprättas samtidigt ett avtal när beställningen accepteras via betallösningen ”Klarna Checkout”. Se nedan vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga.

Kortbetalning
Vid kortbetalning med VISA och Mastercard samt American Express tillkommer inga kortavgifter. Inga kortuppgifter lagras hos oss utan hos vår samarbetspartner Klarna.

Faktura

Vid betalning med Klarna faktura är det 14 dagars betalningstid. Inga fakturaavgifter tillkommer och fakturan skickas via mejl i samband med att ordern skickas från vårt lager.  Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift.

Genom att klicka på ”Slutför köp” godkänns även Klarnas villkor. För mer information om Klarna, se klarna.se

Klarna Checkout presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Någon kredit-upplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ som valts.

 

5: LEVERANS OCH TRANSPORT

Beställningar som görs före kl 13.00 helgfria vardagar skickas normalt samma dag och levereras inom 1-2 dagar av PostNord till utlämningsställe för privatkunder. 

Observera att malet kaffe kan ta någon dag extra innan det skickas från oss, jämfört med kaffepåsar med hela bönor. Detta då det tillkommer ett extra manuellt arbete i form av malning av kaffe direkt efter beställning.  

Om paket ska lösas ut ska du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om du inte hämtar ut paketet har Gåshaga Kafferosteri AB rätt att debitera dig en avgift på 180 kr.

Du kan även hämta ditt paket hos på Gåshaga Brygga 1, Lidingö.

 

6: ÅNGERRÄTT OCH REKLAMATION

Vid köp av varor på www.gashaga.com gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Gåshaga Kafferosteri AB detta inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Om du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, returnera din vara till

Gåshaga Kafferosteri AB
Gåshaga Brygga 1
181 85 Lidingö

samt tydligt ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.

När du ångrar ditt köp betalar Gåshaga Kafferosteri AB tillbaka det belopp som du betalat för varan. På det belopp som ska återbetalas har Gåshaga Kafferosteri AB rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om varan skadats genom vårdslös hantering.

Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Gåshaga Kafferosteri AB så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på shop.gashaga.com. Reklamationer som görs inom en månad från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Gåshaga Kafferosteri AB står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Gåshaga Kafferosteri AB att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Gåshaga Kafferosteri AB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Gåshaga Kafferosteri AB riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 

7: FORCE MAJEURE

Gåshaga Kafferosteri AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Gåshaga Kafferosteri AB inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderförhållanden, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Gåshaga Kafferosteri AB dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både du och Gåshaga Kafferosteri AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

8: OGILTIGHET

Om domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 

9: TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med kundtjänsten på Gåshaga Kafferosteri.

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Gåshaga Kafferosteris kundtjänst kan du, som kund, vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Vid eventuell tvist följer Gåshaga Kafferosteri AB beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt ovan eller i sista hand av allmän domstol.

________________________________________

Dessa villkor har fastställts av Gåshaga Kafferosteri AB 2020-10-02

Kul att du är intresserad av vårt kaffe!

Vill du prova eller är du bara nyfiken på att veta mer? 

Fyll i dina kontakt-uppgifter nedan så hör vi av oss.