PRESSMEDDELANDE – APRIL 30, 2019 12:00

BONVER ENTERTAINMENT BYTER NAMN TILL GÅSHAGA KAFFEROSTERI

Den 1/5 2019 byter Bonver Entertainment namn till Gåshaga Kafferosteri. Bonver har under de senaste 7-8 åren transformerats från att vara störst och marknadsledande på videouthyrning i Norden till att nu vara ledande inom kaffekoncept mot dagligvaru- och servicehandeln. Under de senaste fyra åren har vi även byggt upp Sveriges största ekologiska mikrorosteri, Gåshaga Kafferosteri.

Gåshaga kommer framåt ha två ben, Gåshaga KafferosterisamtGåshaga Kaffepartner, och bolagets övergripande fokus kommer att vara att skapa en bättre kaffeupplevelse oavsett segment, typ av kaffelösning eller kund.

Gåshaga Kafferosteri är idag Sveriges största ekologiska mikrorosteri och leds av rostmästaren Kaveh Azizian (tidigare svensk och nordisk baristamästare). Rosteriet arbetar enbart med ekologiska specialkaffe vilket utgör mindre än 5% av världsmarknaden. Tillväxttakten i rosteriet är hög och investeringar kommer under kommande år att göras för att öka effektiviseringen i produktionen och klara av tillväxten.

Gåshaga Kaffepartner utvecklar, driftar och driver marknadens ledande kaffekoncept. Vi drivs av att erbjuda kunderna en bättre kaffeupplevelse oavsett om det är på butiken, trafikstationen, kontoret eller inom hotell och restaurang. På fyra år har bolaget byggt bland annat marknadens ledande kaffekoncept inom service- och dagligvaruhandel; CoffeeDreams, med hundratals maskiner runt om i Sverige. Framåt kommer vi erbjuda allt från helhetskoncept med maskin, bönor och driftsgaranti till enbart bönor, enklare maskiner och kaffelösningar.

Vi har tagit med oss mycket av våra lärdomar som marknadsledande inom film och vi är också ödmjuka för de förändringar som skett. Dessa lärdomar tillsammans med brett kaffekunnande och koncepttänk gör oss till en uppstickare i kaffebranschen. Vi är, och tänker, inte riktigt som andra men det som driver oss är att kunna erbjuda en bättre kaffeupplevelse.

Vi vill utmana dåligt kaffe – det är en resa vi på Gåshaga bara påbörjat och som hela tiden drivs av jakten mot det bästa kaffet. Följ med på resan när vi utmanar de traditionella rostarna och maskinleverantörerna och möjliggör ett bättre kaffe till folket.

För mer information:

Johannes Hultberg, VD, Gåshaga Kafferosteri, tfn 0736 – 43 32 38, johannes.hultberg@gashaga.com
Stefan Berzelius, Försäljningschef, Gåshaga Kafferosteri, tfn 0720 – 83 70 12, stefan.berzelius@gashaga.com
gashagakafferosteri.se    gashagakaffepartner.com    Kundtjänst 08 – 22 87 20

testa gåshaga på jobbet gratis i två veckor!

Fyll i dina uppgifter nedan så berättar vi mer.